แฮ่กึ้นกุ้ง

ไก่จ้อ

ปอเปี้ยะกุ้งต้มยำ

ปอเปี้ยะไก่

ฟองเต้าหู้ห่อกุ้งต้มยำ

ลูกชิ้นกุ้ง

ปอเปี้ยะกุ้ง

หอยจ้อปู

ฟองเต้าหู้ห่อกุ้ง

ปูจ๋า

ก้ามปูชุบแป้งทอด

EN

TH