แผ่นเกี๊ยว 8 x 8 ซม.

แผ่นเกี๊ยว 6.5 x 6.5 ซม.

แผ่นปอเปี๊ยะ 11 x 11 ซม.

แผ่นปอเปี๊ยะ 19 x 19 ซม.

EN

TH